Announcements

Returning Student Scholarship Winners Honored

August 21, 2023– On a day filled with the soundtrack of excited conversations of our new and returning students, we were delighted to honor those students beginning their second year who were rewarded a scholarship for their exceptional work.

These competitive scholarships are awarded to students who show a superb grasp of data visualization, enthusiasm for our program through event participation, and commitment to academic excellence.

We are delighted to honor:

 • Raunak Advani
 • Eduardo Armenta
 • Amelia Baier
 • Brendan Baker
 • Yihan Bian
 • Yifan Bian
 • Corrina Calanoc
 • Katherine Cartiglia
 • Veo Chae
 • Zijing Cheng
 • Yixiang Cheng
 • Sonali Dabhi
 • Victor De Lima De La Guardia
 • Tegveer Ghura
 • Joshua Gladwell
 • Yichen Guo
 • Pablo Herrador Jimenez
 • Mingqian Liu
 • Xiaodan Lu
 • Jinsheng Luo
 • Matthew Moriarty
 • Anthony Moubarak
 • Ramdayal Rewaria
 • Raghav Sharma
 • Jieyi Sun
 • Samiksha Thikekar
 • Qiaojuan Tu
 • Klaas van Kempen
 • Michael Varnerin
 • Valeria Vera Lagos
 • Kaiyue Wei
 • Haoxuan Weng
 • Chang Xie
 • Jingda Yang
 • Yunhong Yang
 • Yunhan Zhang
 • Yanfeng Zhang
 • Ningyuan Zhou
 • Tianqi Zhou